Jaarverslag Stichting Present Soest 2016

Er was eens...

... een groep vrijwilligers

Er was eens een groep van vijf jonge stellen. Een keer per twee weken ontmoetten ze elkaar. Via de Michacursus, een cursus waarbij je leert hoe je goed en recht kunt doen dichtbij en veraf, werden ze enthousiast om iets voor hun medemens te willen betekenen. Al wel vaker hielpen ze elkaar bij voorkomende klussen maar dit keer namen ze contact op met Stichting Present.

Ze kregen te horen dat er twee passende projecten voor hen waren gevonden. De stellen splitsten zich op. Een groepje van vijf zou aan de slag gaan bij een vrouw van wie de voortuin flink verwilderd was. De andere vijf gingen elders in een tuin aan de slag. Voordat de groep de handen uit de mouwen zou steken, vond er eerst een projectbezoek plaatst waarbij er kennis gemaakt werd tussen de hulpontvanger, de hulpverlener, iemand van Present en Cora, de contactpersoon van de groep.

Maar toen ik over de drempel stapte, was er meteen een verbondenheid met Marlies.

Cora: “Ik vond het heel spannend van tevoren. Ik wist niet wat voor situatie ik bij de hulpontvanger thuis zou aantreffen. En ik vroeg me af of we wel konden waarmaken wat we hadden beloofd. Maar toen ik over de drempel stapte, was er meteen een verbondenheid met Marlies. Toen wist ik dat we inderdaad ons idee konden waarmaken en dat we iets voor iemand anders konden betekenen.

Tijdens het projectbezoek werd duidelijk wat er moest gebeuren. Zo regelden we met elkaar dat er gratis stenen via Marktplaats konden worden opgehaald. Dat hebben we op die zaterdagmorgen gedaan.

Het was een mooie dag toen we met het project bezig waren. De sfeer wat heel goed en fijn. Er was voortdurend overleg met Marlies zo van ‘wat wil je hier mee?’ en ‘waar je de stekjes hebben?’. Ik had wat stekjes uit mijn eigen tuin mee genomen en het was mooi om te zien dat Marlies daar zo gelukkig mee was.

" Er stond een grote boom in de voortuin en die hebben we omgezaagd. "

Er was ook een spannend moment die dag. Er stond een grote boom in de voortuin en die hebben we omgezaagd. Dat gebeurde heel snel. Het was duidelijk voor ons dat Marlies dit erg moeilijk vond. Dat wierp wel even een schaduw over de dag. Ik realiseerde me toen dat het niet alleen maar goed en fijn hoeft te zijn zo’n project doen met elkaar. Je loopt ook tegen de pijn en het verdriet aan.

Na dit project via Present hebben we ook nog een andere vrouw geholpen met haar tuin. Die vraag kwam via een lid uit onze groep. We vonden het een mooie ervaring dat je met je inzet anderen zo kunt helpen.”

... een medewerker van een wijkteam

Er was eens een hulpverlener uit het wijkteam.
Zij kwam met Marlies in contact toen de nood heel erg hoog was.

“Vanuit het diepste dal is Marlies gaan bouwen. Zo is ze samen met haar kinderen in huis aan de slag gegaan met opruimen, wat heel dringend nodig was. Toen ik zag dat ze zelf hard bezig was dingen op te bouwen, werd het ook duidelijk dat er nog zoveel te doen was. Zo was de tuin eigenlijk een chaos. Ik vroeg haar wat haar kinderen voor haar konden doen. Marlies gaf aan dat de kinderen niet wisten hoe ze de tuin weer op orde moesten krijgen. En in haar netwerk was er ook niemand die kon helpen bij deze klus. Omdat ik zag dat Marlies zo bezig was met het op de rit krijgen van haar leven, heb ik haar voorgesteld om Present in te schakelen.

De inzet van Present was daar een mooi zetje in.

Tijdens het kennismakingsbezoek van tevoren was het heel mooi om te zien dat door gewoon met z’n allen te kijken naar mogelijkheden iets zo geregeld kan zijn. Marlies wilde graag haar tuin deels laten betegelen maar had daar geen tegels voor. Er werd ter plekke een plan bedacht hoe we op tijd aan stenen en zand konden komen. Via Marktplaats waren de tegels zo geregeld. De vrijwilligers boden aan om ze op te halen en zo bij Marlies te krijgen.

Het was heel leuk om die zaterdag langs te gaan toen de groep bij Marlies aan het werk was. Het was leuk om te zien wie die mensen waren en dat ze dit vrijwillig hebben gedaan.

" De boom die de groep heeft omgekapt is eigenlijk wel een mooi symbool. "

Nu de boom weg is, gaat de wereld weer open. Er is weer contact met de buitenwereld. Van een schuwe huismus is Marlies nu naar buiten gevlogen. Ze geniet echt enorm van de tuin.

Marlies had veel moeite om hulp te vragen en te accepteren. Maar door open te staan, kom je verder. In een jaar tijd heeft ze haar leven weer opgebouwd en de inzet van Present was daar een mooi zetje in. Dat in een dag de tuin zo is opgeknapt is een bekroning op al haar werk dat zijzelf gedaan heeft. Dat Marlies zo ver gekomen is, hadden we niet durven dromen.”

... een hulpontvanger

Er was eens een gescheiden vrouw, ze heette Marlies. Na een periode in een blijf-van-mijn-lijf-huis stond ze alleen voor de zorg van haar vier kinderen. De combinatie van werken en zorgen voor het gezin groeide haar erg boven het hoofd. Helemaal toen er tijden kwamen waarin ze zonder inkomen zat.

“Er kwam in die periode niks terecht van mijn huis en tuin op orde houden. Ik had een schuldgevoel naar de kinderen toe en ik had er moeite mee om hen te vragen dingen te doen in het huishouden. Toen er na jaren weer wat ruimte in mijn leven kwam, wist ik niet waar ik moest beginnen. Toen alles in puin lag, ook financieel, kwam ik met het wijkteam in contact. De wijkteammedewerker stelde voor om Present te vragen te helpen bij het op orde brengen van de tuin. In eerste instantie was er schrik bij mij; wat voel je je dan klein worden.

Tijdens het projectbezoek was er fijn contact. Toen kon ik meteen mijn angst loslaten.

Ik vond het heel spannend van tevoren. Ik had het idee van nu ik dingen uit handen ga geven, wat zullen ze wel niet van mij zeggen. Maar ze zeiden helemaal niks!

De vrijwilligers die kwamen helpen,  waren hele fijne mensen. Ik voelde me bij hen thuis. Ze hebben als een beest gewerkt. Het was een mooie dag met goed weer. We hadden heel fijn contact. Ik ben nog gezellig met een aantal vrijwilligers naar het grofvuil gereden. Later op de dag stonden er opeens tien mensen in mijn voortuin. Een deel van de groep was bij een ander project aan het werk geweest die dag en toen dat eerder klaar was, kwamen ze bij mij nog wat doen. De zorgen die ik me van tevoren had gemaakt waren echt voor niks.

" Ik heb me jarenlang verscholen achter die boom. "

Tijdens de dag was er nog wel een moeilijk moment toen de boom werd opgehakt. Dat ging zo snel. Ik heb me jarenlang verscholen achter die boom. Ik moest zo huilen toen hij weg ging.  Die boom is wel een symbool. Nu hij weg is, sta ik letterlijk weer in het licht. Ik ga de buitenwereld weer in.

Ik was door nare ervaringen teleurgesteld in mensen. Doordat deze groep belangeloos iets gedaan heeft voor mij, heeft mij dat opnieuw geloof in mensen terug gegeven.

We hebben zoveel plezier van de opgeknapte tuin! Het is een af- en aanvliegen van meeuwen, duiven, eksters, merels, vinken en roodborstjes, zo leuk!. Ik heb net bloembollen gepoot en samen met mijn zoons houd ik de tuin nu bij. De tuin is maar een fractie van wat er ten goede gebeurd is in mijn leven. Deze groep via Present heeft heel veel goed gedaan.”

... Een Stichting genaamd Present Soest.

Wij worden er blij van als we mensen met elkaar kunnen verbinden. De juiste mensen op de juiste plek. Bovenstaand verhaal maakt duidelijk wat er dan voor moois ontstaat. De inzet van groepen via Present is veel meer dan alleen de handen uit de mouwen steken bij iemand die die hulp goed kan gebruiken. Het gaat ook over de ander zien staan en bevestigen in zijn of haar waardigheid als mens.

Zo leven we allemaal nog lang (hopelijk…) en een stuk gelukkiger.